Академията за музикално и танцово изобразително изкуство в Пловдив отбелязя своята 45-годишнина със следните концерти:

26.10.09г. понеделник зала АМТИИ

18,00ч. Юбилеен концерт на бивши студенти- 45години АМТИИ Пловдив

27.10.09г. вторник зала АМТИИ

18,00ч. Юбилеен концерт на преподаватели – 45 години АМТИИ Пловдив

29.10.09г. четвъртък Градска концертна зала-Пловдив

18,00ч. Тържествен концерт по повод 45години от създаването на АМТИИ – Пловдив