Честването на 45 г. от създавенето на АМТИИ бе на 29.10.2009 г. ,като на този ден се проведоха Научно-теоретична конференция с участието на музикални специалисти с доклади и събеседване от НМА ”П.Владигеров”-София БАН,ВТУ,СУ и др .и Тържествено честване и концерт от 18ч. в Градската концерна зала на Пловдив.

В словото на ректора – доц. д-р Василка Йончева бяха изтъкнати високите постижения на преподаватели и студенти в учебния процес, както и изключителните заслуги на бившите ръководства.
В концерта взеха участие всички музикални състави от различните жанрове на музикално-танцовото изкуство, застьпени в АМТИИ, както и представителни изложби на преподаватели и студенти от спец. “Изобразително изкуство. Високият си професионализъм отново доказаха на сцената: Женският камерен хор с диригент гл. ас. А. Тороманова, клавирно дуо проф. Д. Славчева и проф. Ан.Славчев, инстр. Три в състав проф. Ж. Личева – ударни инструменти, ст. преп. Е. Сарафян – кларинет и гл. ас. Велислава Карагенова – пиано, клавирно трио – проф. Сн. Симеонова – пиано, проф. Ал. Спиров –цигулка и проф. М. Чикчева – виолончело, Гайдарски състав с ръководители доц. М. Стоянова и хон. преп. И. Георгиев, Академичния народен оркестър с главен художествен ръководител проф. М. Василев и диригент ст. ас. Вл. Владимиров, Академичния народен хор с главен диригент доц. д-р Костадин Бураджиев, както и Академичния фолклорен ансамбъл с художествен ръководител проф. М. Василев и хореограф Стефан Йорданов.