Валентина Гюлева

Четвърти декември 2009 година – семестърът е в разгара си. Време на усилена подготовка на студентите за следващите една след друга проверки на знанията и уменията им, на тяхното усъвършенствуване в различните области на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство. В тръпнещото очакване на Студентския празник, в навечерието на светлите християнски празници, едно друго, не по-малко празнично и вълнуващо събитие вече девета година събира студенти и преподаватели в концертната зала на АМТИИ. Това е ежегодният преглед на постиженията на студентите в изучаването и изпълняването на музиката на Й. С. Бах. Този празник на духа е иницииран и организиран от катедрата „Пиано и акордеон“ със съдействието и на преподаватели от катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“.

Прегледът има едва доловим състезателен нюанс – най-добрите изпълнения биват отличавани с грамота и скромна парична награда. Но реакциите на студентите ни показват, че най-ценното отличие за тях е участието в заключителния концерт на наградените изпълнители. Независимо от състезателния елемент това е събитие с демократичен характер. Неговият регламент позволява представянето на индивидуални изпълнители и на различни инструментални състави и не поставя твърде строги репертоарни ограничения, не изисква задължително сложна и трудна програма. Така всеки студент, изпълнявайки достъпно за неговото развитие произведение, може да се изяви, да изкаже своята почит към великия музикант, да изрази своята любов към безсмъртната музика на Й. С. Бах.

Тази година в прегледа се включиха 27 индивидуални участника и девет инструментални формации. Редом с инструменталистите от специалността „Изпълнителско изкуство“ и „Педагогика на обучението по музика“ на сцената застанаха и тези, за които пианото е втори, задължителен инструмент. Всички те, заедно, създадоха една богата картина на клавирното творчество на Й. С. Бах, оцветена с изпълнения на творби за различни инструментални ансамбли. От сцената прозвучаха крупни и сложни произведения като Прелюдии и фуги за орган, Прелюдии и фуги от Добре темперирания клавир, Фуги из Изкуството на фугата“, Токати, Концерти за един и за два клавира и успоредно с тях – някои от по-малките, но безценни шедьоври от съкровищницата на баховата музика – двугласни и тригласни инвенции, части от сюити, и др.

Изпълненията на оригинални творби за орган, за пиано /клавир/, за китара, за флейта и пиано се редуваха с транскрипции за пиано, за акордеон, за инструментални състави /пиано и обой, две пиана, два акордеона, две китари, китарен ансамбъл/. Особено знаменателно е, че една значителна част от преработките са дело на преподаватели в Академията, които следвайки многовековната практика, дават на студентите си радостта лично и непосредствено да се докосват до произведения, които не биха могли да изпълнят в оригинал, и пресъздавайки ги със собствените си ръце, да ги представят на публиката в нов облик.

Концертът на отличените изпълнители отрази цялото многообразие на програмата на прегледа. В него се представиха И. Иванова /орган/, М. Арабаджов, Е. Горанова /пиано/, П. Петков /китара/, Кр. Петков /акордеон/, Я. Карапетрова и В. Янчовска /флейта и пиано/, две клавирни дуа – на Г. Петрова и С. Миланов и на Г. Маноилова и Д. Кочева.

Грамота за добро представяне бе дадена и на К. Дикова – пиано и на акордеонното дуо Ж. Пенчев и Кр. Петков. С награждаването на М. Стоименова, бе отчетено като постижение изпълнението на цял сюитен цикъл от студент по задължително пиано. Това обаче предизвика въпроси относно регламента за участие и за критериите, по които следва да бъдат награждавани участниците от тази категория. Въпроси поражда и предвидената в регламента възможност редом със съчиненията на Бах да се включат и други творби от епохата на късния Барок. Изпълнението на няколко произведения от Й. Брунс, Г. Фр. Хендел, Й. Матезон и Й. Зегер не бяха в състояние да осъществят чудесния замисъл – музиката на Майстора да се представи в контекста на неговото време. Но тази идея, според мене, има бъдеще. А и прегледът е жив организъм, който ще продължи да се развива, неговият регламент естествено ще се усъвършенства, ще възникват нови идеи за неговия формат.

Едно прекрасно и много плодоносно хрумване, беше съчетаването на прегледа със стилния рецитал на пианиста В. Стамболиев. Неговото впечатляващо, артистично изпълнение на една сложна и отговорна програма: Прелюд и фуга в до диез мажор от II том на Добре темперирания клавир, Италиански концерт и Партити № 2 и № 6 увенча по един великолепен начин този ден посветен на музиката на Й. С. Бах.

Прегледът се превърна в едно събитие, чиято атмосфера и на сцената, и в залата, и в коридорите бе наистина празнична и вдъхновяваща. Участници и публика, студенти и педагози се вълнуваха искрено. Те обсъждаха, коментираха всяко изпълнение, съпреживяваха всеки успех на своите колеги. А постиженията бяха несъмнени и те са основанието ми да смятам, че този преглед беше успешен. И да бъда убедена, че Академичният преглед с изпълнение на творби от Й. С. Бах е скъп за сърцата и на студентите и на техните преподаватели и затова ще продължи да се обогатява и развива, и да се вписва в празничния календар на АМТИИ.