Автор: Надежда Гюлева, IV курс ПОИИ

От 23.02. 2010г. до 16.03. 2010г. в галерия „Възраждане” се състоя изложба – рисунки на графиците Крикор и Мъгърдич Касапян. Скромната като площ галерия „Възраждане” успя да побере огромните по размер картини, населени с фигуратив, въплъщаващи търсенията на графиците Касапян в областта на рисунката. Темите са вдъхновени от Библията, което е характерно за графиките на двамата автори, но в рисунките внушението им придобива друго измерение.
Тази изложба за мен е изключително интересна, защото е едно пътуване през творческия живот на двамата художници. Акцентът е поставен върху рисунките, но са показани и част от графиките им.
Отидох на изложбата с нагласата, че ще видя познат и наложен стил . Изненадана съм от внушителните по размер рисунки, които стените на галерията едва побираха. Творбите грабват с виртуозния си рисунък, съчетаващ анатомични познания, пластичност, убедителна деформация и синтез на формата. Правят впечатление оригиналните композиционни решения и темите, които са поставени като проблем. Ценителите, запознати с творчеството на художниците Касапян, знаят че Библията е техният източник на вдъхновение и двигател, който ги кара да се развиват в изкуството си.
Рисунките са обединени в цикли със заглавия: „Адам и Ева”,”Бунт”, „Забвение” с автор Мъгърдич Касапян и циклите – „Закрила” и „Състояние” с автор Крикор Касапян.
Цикълът „Адам и Ева” е въплъщение на симбиозата между мъжът и жената, внушена чрез изненадващи композиционни решения. Нежност, красота и съвършенство лъха от това единство на цялото. Една забравена истина, която ни кара да се замислим за съвременните отношения между мъжът и жената, изпълнени с егоизъм и самодостатъчност. В пълен контраст на това единство е цикълът „Забвение”, където хората са разделени по между си, отчуждени и затворени в собствените си проблеми. Оприличени са на изоставени сгради, обърнали си гръб, разрушавани от водата. Не по – малко внушителна е картината „Последният Адам”, която прикова вниманието ми с болезнено превитите си крайници и драматично прегънат торс. Този образ въплъщаващ Христос, поел греховете на човечеството, е възприет от мен като „Новият Адам” – събирателен образ на човека, деформиран от съвременния живот, като цяло. Но като че ли, това болезнено гърчене на плътта не е достатъчно да спре разрушителната сила на множеството хора, унищожаващи роговете, символ на божията власт над човека, в цикъла ”Бунт”.
Темите, които засягат двамата художници са общочовешки и непреходни, защото се докосват до човешката същност – стремежът на всеки да не бъде сам, да бъде обичан , да бъде значим, да е в хармония със себе си, природата и със своя Създател.
Циклите „ Закрила” и ”Състояние” на Крикор Касапян са израз точно на този стремеж към хармония. Човекът е едно крехко същество, сгушило се в сърцевината на Вселената. Това внушение на закрила от природата е придадено деликатно, чрез ефирността на рисунъка и монохромността на цветовете. Вглеждайки се в тези картини и питайки се как е нарисувано всичко това, ти попадаш в една друга реалност, където човекът е едно цяло с природата, а в следващия момент е нейна метаморфоза. Цикълът „Състояние” отразява полюсните настроения на човешкия дух .
В рисунките на двамата творци емоцията е мигновена, изригваща, неудържима. За тях рисунката е нещото, което най – точно разкрива същността на художника. Тя е израз на моментната емоция, първичната, неизменна реакция на човека спрямо даден проблем. Благодарение и на монументалното третиране на формата, зрителят отведнъж възприема посланието на творбите им. Няма го този момент на съзерцание, който е нужен за възприемането на графиките, където емоцията е стаена, но това, най – вероятно се дължи на спецификата на техниката – суха игла.
Озадачаващо е твърдението на графиците Касапян, че още имат търсения в областта на рисунката. За мен циклите „Закрила” и „Адам и Ева” са равностойни на графиките им по сила на внушението, но предимството на рисунките е, че успяват да въздействат на забързания, съвременен човек, който няма навика да се застоява дълго време в изложбените зали и да съзерцава.