С тържествен водосвет на 16.03. 2010 г. бе открита новата сграда с две репетицонни зали за учебна дейност към АМТИИ-Пловдив – за танцови състави.
Лентата прерязоха кметът на Район Централен – Райна Петрова и доц. Йончева, ректор на АМТИИ, която изрази благодарност към Александър Колев, кмет на Район Южен.
След което гостите бяха поздравени с тържествена програма.

Обектът е изграден върху терен с площ 559 кв. м., който е общинска собственост, а сградата е 526 кв. м. Строежът на залата започна през юли 2009 г.
Тя е предназначена за учебни занятия на студенти от редовно и задочно обучение от специалностите българска народна хореография и балет?
Всъщност залите са две – като едната е с площ 203 кв. м., а другата – с 104 кв.м.
Освен тези две зали, в сградата има лекционна зала с мултимедия и необходимите сервизни помещения.
От общата площ 20% е озеленена, а собствените паркоместа са 18.
Самата конструкция на сградата е метална и е термоизолирана.
Подовото покритие на залите е специално с по-голяма здравина и еластичност.
Залата е най-модерната от този тип за Пловдив и Южна България.
Чрез тази придобивка провеждането на учебвите занятия е значително улеснено и подобрено, което повишава престижа на АМТИИ-Пловдив като уникална културна институция.