Ars gratia


Author: Sonya Georgieva

„Finno-Balkan Voices“ is a vocal ensemble created by two vocal groups- Bulgarian „Vaya Quartet“ and Finnish-Estonian „Mamo Ensemble“- still students in Sibelius Academy,Helsinki and Academy of Music,Dance and Fine Arts,Plovdiv.
The girls combines the vocal traditions from Eastern and Northern European folk singing style.Their repertoire consists of traditional songs from different Bulgarian and Finno-Ugric regions.The singers also compose and arrange material by themselves.After the successful concerts in Helsinki in the beginning of February 2010, now they’ll perform in Plovdiv and Sofia.
These concerts in Helsinki were warmly guided by Prof. Dora Hristova (the conductor of the world famous “Mystery of Bulgarian Voices”). “Finno-Balkan Voices” were there as a warm-up group of the Romanian gipsy orchestra “Mahala Raj Band”.

Автор: Соня Георгиева

Групата “Finno-Balkan Voices” е все още с кратка история. Създадена по идея на студентките Емми Куутинен от Финландия и Соня Георгиева от България. След мобилно обучение по програма „Еразъм” в АМТИИ-Пловдив на Емми и на Соня в “Sibelius Academy”, Хелзинки, те решават да продължат и затвърдят контакта си. Сформират групата “Finno-Balkan Voices”, която се състои от 4 финландски и 4 български момичета, които са все още студентки в музикалните академии на Пловдив и Хелзинки.
“Finno-Balkan Voices” комбинират вокалните традиции на Източна и Северна Европа и изпълняват песни от различни региони на България, Финландия, Естония, Русия. Момичетата също сами композират и аранжират някои от песните в репертоара си.
Момичетата от “Finno-Balkan Voices” имаха концертни изяви в Хелзинки в началото на Февруари 2010. Там пред граждани и студенти от Сибелиус Академия успяха да представят своята програма, а също така и да направят студийни записи. Концертите в Хелзинки бяха подкрепени и от ръководството на проф. Дора Христова (диригент на световноизвестния хор „Мистерията на българските гласове”). Там “Finno-Balkan Voices” бяха поканени и участваха като подгряваща група на един от най-популярните румънски цигански оркестри „Mahala Raj Band”.
След успешните концерти на финландска земя, сега те ще се изявят и на български сцени в Пловдив и София през месец май.

http://www.myspace.com/finnobalkanvoices

Валентина Гюлева

На 25.11.2009 г. в зала „Ю.Буков“ на АМТИИ колеги, ученици, близки и приятели почетоха паметта и седемдесет и петата годишнина от рождението на проф. Тодор Кювлиев. Встъпителното слово на проф. Г. Петров топло и вълнуващо очерта в най-общи щрихи творческия път на пианиста-изпълнител и на педагога Т. Кювлиев.* Обич, възхищение и респект извираха от спомените на професорите Г. Кънев и Р. Богданова, на бившите му ученици гл. ас. М. Начева и ас. Я. Делирадева. Те отново ни припомниха какъв незаличим отпечатък е оставил в паметта ни пианистът и педагогът, колегата и приятелят Т. Кювлиев.

Защото не беше възможно да чуеш изпълнението му, да отидеш на урок при него, да послушаш негови занятия със студентите или коментарите му по време на изпит и да не бъдеш вдъхновен и завинаги завладян от артистичното му излъчване. Достатъчно беше да видиш неговата благородна осанка пред пианото, властното и същевременно меко и естествено срастване на ръцете му с клавиатурата, сливането на инструмента и изпълнителя в едно цяло за да разбереш, че пред тебе е пианист от най-висока класа. Пианист, който поразяваше не само и не толкова с превъзходния си инструментализъм, колкото с това, че всяко негово изпълнение ни разкриваше съкровената същност на произведението. Особено впечатляващи бяха красотата и невероятно разнообразната палитра на неговия клавирен звук. Всяка творба на Моцарт или Бетовен, на Равел или Прокофиев, на Д. Ненов или П. Владигеров имаше своя неповторим, изключителен звуков образ.

След един концерт, както винаги смаяна и запленена от звуковото майсторство, с което той изпълни Вариации в сол минор от Хендел, попитах: „Тодоре, как постигаш този звук“? „Аз много съм го мислил“- каза той и характерната закачлива усмивка, често озаряваща цялото му същество, проблесна в очите му. Споделих това с доц. Цв. Чифчиева и чух реплика в обичайния, малко рязък стил: „Хм, мислил! На него от Бога му е дадено“! И вероятно и двамата бяха прави… Т. Кювлиев беше роден пианист и изкуството му беше белязано от прозренията на непогрешим артистичен инстинкт, умножен многократно от познание и богата, разностранна култура.

Винаги, когато мисля за пианиста Т. Кювлиев, разбирам твърдението на Артур Рубинщайн, че обкръжението от даровити личности е изключително необходимо за артиста, защото талантът е заразителен. Лъченията на талант и култура съпровождат Т. Кювлиев още от люлката – той е роден в семейството на известния български писател и културен деятел Е. Кювлиев. От него самия съм чувала думи на искрено уважение и благодарност за творческите импулси, които бе получил от учителката си по пиано в Музикалната гимназия в Пловдив – пианистката Рада Стамболова, от вдъхновяващите уроци на проф. Л. Енчева, в чийто клас по пиано завършва образованието си в БДК. Дълбоко преклонение, истински пиетет струеше от спомените му за уроците на проф. Д. Ненов. Когато говореше за него, зрелият музикант, опитният педагог се вълнуваше така, както е бил развълнуван юношата в деня на първата и незабравима среща с големия майстор. Не случайно Т. Кювлиев беше един от най-проникновените тълкуватели на музиката Д. Ненов.

Връщайки се към далечното време, в което Т. Кювлиев преподаваше камерна музика в СМУ-Пловдив, с разбираема доза умиление си спомням как много преди да го срещнем като учител, всички ние, петнадесет-шестнадесетгодишни девойчета – ученички в училището, вече бяхме очаровани и от блестящия му пианизъм и от магнетичната сила на изключителната му красота. С времето и в процеса на работата ни с него се раждаше и растеше едно много по-зряло отношение– респектът към педагога. На нас постепенно ни ставаше все по-ясно какъв шанс е даден на всеки, който е негов ученик.

В класа на Т. Кювлиев азбуката на камерното музициране се усвояваше с хвърляне в дълбоки води – моето обучение започна с Втората соната за цигулка и пиано от Л. ван Бетовен. Музикантският ни кръгозор, представата ни за класическото музикално наследство се обогатяваше с по-рядко изпълнявани произведения. След прелюдиите и фугите на Й. С. Бах, понякога подложени на твърде педантични дисекции в часовете по пиано, изучаването на съчинения като Концерта за два клавира в до минор в класа на Т. Кювлиев беше незабравимо емоционално преживяване.

Изпълнителят и педагогът Т. Кювлиев ни заразяваше със своята страстна любов към българската музика** и ни запознаваше и с най-новите явления в нея – още в началото на 60-тегодини част от репертоара на неговите ученици вече беше Соната-поема за цигулка и пиано от Ал. Райчев.***

Най-важното, на което ни учеше беше да слушаме – и собственото си свирене, и партньора си, и най-вече ансамбловото звучене. В повечето случаи изискваше от пианиста с пределно внимание да следи изпълнението на другия инструменталист, да диалогира с него, да го подкрепя, когато е нужно. Стремейки се да ни внуши, че стилът на един композитор е нещо единно, той говореше за особеностите на щриха и артикулацията, за характера на звука и на динамичното изграждане, за темпо-ритъма и агогиката, за орнаментиката в творчеството композиторите, чиито творби изпълнявахме и подчертаваше необходимостта от единство в тълкуванието им при ансамбловото изпълнение.

Понякога трудността на партиите в камерната творба беше на предела на инструменталните ни възможности, но милост нямаше. Реплики като „не мога, не знам как да го направя или нямах време да го науча“ срещаха рязко неодобрение, изказвано много често с иронична, дори хаплива забележка. Беше много по-взискателен към пианиста, но му помагаше в преодоляването на чисто клавирен проблем, само когато бе крайно необходимо. Тогава благоволяваше да открие някоя пианистична хватка –нестандартна пръстовка или позиция на ръката, по-удобно разпределение на клавирната тъкан между двете ръце, специфично изпълнение на орнамент и т.н. Но за да ни насочи към смисъла на творбата той често изсвирваше значителни откъси от клавирната партия. И ако пианистът си отваряше добре ушите и очите за да чуе как звучи, да долови жеста и маниера на звукоизвличане, можеше научи много не само за ансамбловото свирене, но и да открадне нещо от тайните на занаята.

В същото време преподавателят по пиано Т. Кювлиев беше готов щедро да споделя тънкостите на майсторството – не само със своите студенти, но и с всеки, който проявяваше интерес или помолеше за съвет и помощ. Около средата на 70-тегодини**** той обяви занятията си по пиано в АМТИИ за открити и всеки студент или колега, можеше свободно да влезе в кабинета по пиано и да наблюдава заниманията му с неговите ученици. Това беше възможност за по-младите му колеги да получат безценни уроци по клавирна педагогика, да се зареждат с импулси, с нови идеи за собствената си педагогическа работа.

В тези години Т. Кювлиев показваше много и всичко… Предпочиташе да стимулира личната активност на студентите като свиреше по-големи или по-малки откъси от изучаваните творби, но когато бе нужно, директно обясняваше и насочваше към желания звуков образ, към конкретния изпълнителски похват. Човек можеше да се наслади на майсторството, с което предизвикваше зрителни и звукови асоциации и само с няколко щрихи, с дребен детайл създаваше ярки, живи, незабравими образи, които будеха тяхната фантазия. Когато някой твърде старателно„търсеше стила“ и се опитваше да превърне творбите на Бах в безжизнени вкаменелости, той напомняше, че Майсторът е бил темпераментен изпълнител, жив човек от плът и кръв. Подчертавайки интимния характер на някои от късните творби на Й. Брамс, той казваше: „Туширай външната изява на емоцията – тук Брамс не вика с пълен глас, по-скоро мърмори на голямата си брада“.

Уроци по клавирна култура и педагогика се оказваха и неговите реакции на изпълнението на студенти по време на изпити или на концертния подиум. Обичайната му похвала за добро представяне, лаконичното „много способно момче /момиче/“ винаги бе адресирана единствено и само към постижението на студента. А критиката, видимо насочена към студентската изява, всъщност беше повече или по-малко директна забележка към педагога, който не само е длъжен да познава изучаваната творба до най-малките детайли, но и да съумее да изиска от учениците си тяхното прецизно изпълнение.

Винаги се радваше на ярката, темпераментна, артистична изява на всеки студент, докато студеното, деловито, макар и коректно изпълнение предизвикваше у него силна и неприкрита неприязън, често изказвана с рязък коментар. С въпроса: „Ти защо не му показа?“ ни даваше да разберем, че за него отговорността на педагога за развитие тона музикантските качества, на способността да се съпреживява и пресъздава емоционалното съдържание на изпълняваните произведения е по-важна от грижата за усвояването на инструменталните умения. Той, самият, изживяваше като личен творчески успех хубавото публично представяне на всеки свой питомец. Когато беше много доволен, можеше и няколко дни след събитието да те попита със светещи очи: „Видя ли как го изсвири“?

Т. Кювлиев притежаваше невероятно, бликащо чувство за хумор, което зърваше вица почти във всяка ситуация. Един чудесен актьор се появяваше, когато пародираше на пианото неумелите опити на студентите да справят с един или друг изпълнителски проблем и така им помагаше с усмивка да откриват и да преодоляват недостатъците на собственото си свирене. Умееше да придаде остроумен, понякога остър и ироничен, не винаги благоприличен изрази на най-сериозните си забележки по време на изпити. Във всекидневното общуване, в компания беше неизчерпаем източник на шеги, анекдоти, каламбури.

Хумор, сарказъм, самоирония – те бяха неговият щит, зад който се опитваше да скрие аристократичния артистизъм иинтелектуализъм на своята необичайно емоционална, чувствителна и лесно ранима натура. Щит срещу собствените му душевни терзания… Понякога ми се струваше, че е превърнал в житейски девиз мотото към„Благородни и сантиментални валсове“ от М. Равел: „прелестно и винаги ново е удоволствието от безполезното занимание“.*****

Удоволствието от безполезното занимание, забравата открита в няколко чашки алкохол…Случваше се тези чашки да са повече…понякога бяха твърде много… Но колкото и парадоксално да изглежда, именно в такива моменти той позволяваше на своята маска на бохем и епикуреец да се пропука. Тогава говореше за поезия, религия, философия, споделяше съкровеното си отношение към Д. Ненов. Тогава можеше да се прозре и дълбоко стаената болка от нереализираната в пълна мяра кариера на концертиращ пианист, а може би и от множество други разочарования …

Т. Кювлиев е юноша, почти дете, когато след първите му прояви на концертната сцена музикалната общественост заговорва за „явлението Кювлиев“, но кариерата му на пианист не получава размаха, който би бил адекватен на огромния му, рядък, недостижим талант. Къде бяха причините за това – дали само в него или извън него? Още в края на 50-те години, току-що завършил следването си, в един разговор с пианистката Зорка Сайян, той заявява:„Застанали като на бойни кули, убиват в зародиш всяко дарование“.****** Кого конкретно е имал предвид – дали личности, свързани с музикалния живот, или с политически и житейски обстоятелства?

Това все пак са знаели само най-близките му хора. Веднъж бащата на Т. Кювлиев, въпреки съвсем беглото ни познанство, не се въздържа и с горчивина каза: „Тодор го канеха в София, а той се върна в Пловдив. Какво намери и получи тук?“ Но беше ли прав старият писател? Столицата би ли му дала повече шансове?

Вече е късно, а може би и съвсем ненужно да гадаем. Вече определено не е важно, какво не бе успял да постигне Т. Кювлиев. Защото и без него възпитаници, колегии приятели с любов пазят, непомръкнал в годините след неговата кончина, споменаза великолепния пианист, за обаятелния педагог, за увлекателния събеседник. Защото стореното от музиканта Тодор Кювлиев остави ярка, дълбока и незаличима следа в историята на българското клавирно изкуство.

*Т. Кювлиев е първият щатен педагог по камерна музика в Средното музикално училище в Пловдив, първият преподавател по пиано в АМТИИ – тогава филиал на БДК.

**Свидетелство за отговорността, за изследователската страст, с която се отнасяше към националното ни музикално творчество, са създадените от него три сборника „Български клавирни миниатюри“,съдържащи нови или малко известни и непубликувани до тогава произведения от български композитори.

***Композирана само няколко години по-рано– през 1954г.

****След завръщането си от десетмесечна специализация в Москва.

*****Възпитаник на френския колеж „Сен Жозеф“ в Пловдив, той обичаше да гоцитира в оригинал: “…le plaisir delicieux et toujours nouveau d’une occupation inutile“.

******За този разговор знам от моята майка, която твърдеше, че го предава дословно.

Валентина Гюлева

Четвърти декември 2009 година – семестърът е в разгара си. Време на усилена подготовка на студентите за следващите една след друга проверки на знанията и уменията им, на тяхното усъвършенствуване в различните области на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство. В тръпнещото очакване на Студентския празник, в навечерието на светлите християнски празници, едно друго, не по-малко празнично и вълнуващо събитие вече девета година събира студенти и преподаватели в концертната зала на АМТИИ. Това е ежегодният преглед на постиженията на студентите в изучаването и изпълняването на музиката на Й. С. Бах. Този празник на духа е иницииран и организиран от катедрата „Пиано и акордеон“ със съдействието и на преподаватели от катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“.

Прегледът има едва доловим състезателен нюанс – най-добрите изпълнения биват отличавани с грамота и скромна парична награда. Но реакциите на студентите ни показват, че най-ценното отличие за тях е участието в заключителния концерт на наградените изпълнители. Независимо от състезателния елемент това е събитие с демократичен характер. Неговият регламент позволява представянето на индивидуални изпълнители и на различни инструментални състави и не поставя твърде строги репертоарни ограничения, не изисква задължително сложна и трудна програма. Така всеки студент, изпълнявайки достъпно за неговото развитие произведение, може да се изяви, да изкаже своята почит към великия музикант, да изрази своята любов към безсмъртната музика на Й. С. Бах.

Тази година в прегледа се включиха 27 индивидуални участника и девет инструментални формации. Редом с инструменталистите от специалността „Изпълнителско изкуство“ и „Педагогика на обучението по музика“ на сцената застанаха и тези, за които пианото е втори, задължителен инструмент. Всички те, заедно, създадоха една богата картина на клавирното творчество на Й. С. Бах, оцветена с изпълнения на творби за различни инструментални ансамбли. От сцената прозвучаха крупни и сложни произведения като Прелюдии и фуги за орган, Прелюдии и фуги от Добре темперирания клавир, Фуги из Изкуството на фугата“, Токати, Концерти за един и за два клавира и успоредно с тях – някои от по-малките, но безценни шедьоври от съкровищницата на баховата музика – двугласни и тригласни инвенции, части от сюити, и др.

Изпълненията на оригинални творби за орган, за пиано /клавир/, за китара, за флейта и пиано се редуваха с транскрипции за пиано, за акордеон, за инструментални състави /пиано и обой, две пиана, два акордеона, две китари, китарен ансамбъл/. Особено знаменателно е, че една значителна част от преработките са дело на преподаватели в Академията, които следвайки многовековната практика, дават на студентите си радостта лично и непосредствено да се докосват до произведения, които не биха могли да изпълнят в оригинал, и пресъздавайки ги със собствените си ръце, да ги представят на публиката в нов облик.

Концертът на отличените изпълнители отрази цялото многообразие на програмата на прегледа. В него се представиха И. Иванова /орган/, М. Арабаджов, Е. Горанова /пиано/, П. Петков /китара/, Кр. Петков /акордеон/, Я. Карапетрова и В. Янчовска /флейта и пиано/, две клавирни дуа – на Г. Петрова и С. Миланов и на Г. Маноилова и Д. Кочева.

Грамота за добро представяне бе дадена и на К. Дикова – пиано и на акордеонното дуо Ж. Пенчев и Кр. Петков. С награждаването на М. Стоименова, бе отчетено като постижение изпълнението на цял сюитен цикъл от студент по задължително пиано. Това обаче предизвика въпроси относно регламента за участие и за критериите, по които следва да бъдат награждавани участниците от тази категория. Въпроси поражда и предвидената в регламента възможност редом със съчиненията на Бах да се включат и други творби от епохата на късния Барок. Изпълнението на няколко произведения от Й. Брунс, Г. Фр. Хендел, Й. Матезон и Й. Зегер не бяха в състояние да осъществят чудесния замисъл – музиката на Майстора да се представи в контекста на неговото време. Но тази идея, според мене, има бъдеще. А и прегледът е жив организъм, който ще продължи да се развива, неговият регламент естествено ще се усъвършенства, ще възникват нови идеи за неговия формат.

Едно прекрасно и много плодоносно хрумване, беше съчетаването на прегледа със стилния рецитал на пианиста В. Стамболиев. Неговото впечатляващо, артистично изпълнение на една сложна и отговорна програма: Прелюд и фуга в до диез мажор от II том на Добре темперирания клавир, Италиански концерт и Партити № 2 и № 6 увенча по един великолепен начин този ден посветен на музиката на Й. С. Бах.

Прегледът се превърна в едно събитие, чиято атмосфера и на сцената, и в залата, и в коридорите бе наистина празнична и вдъхновяваща. Участници и публика, студенти и педагози се вълнуваха искрено. Те обсъждаха, коментираха всяко изпълнение, съпреживяваха всеки успех на своите колеги. А постиженията бяха несъмнени и те са основанието ми да смятам, че този преглед беше успешен. И да бъда убедена, че Академичният преглед с изпълнение на творби от Й. С. Бах е скъп за сърцата и на студентите и на техните преподаватели и затова ще продължи да се обогатява и развива, и да се вписва в празничния календар на АМТИИ.

Следваща страница »